Proizvodja i pružanje usluge građenja

Prije početka građenja određenog objekta ili građevine, voditelji gradilišta odgovorni su za poduzimanje koraka koji će osigurati slijedeće:

  • da je raspoloživa sva potrebna projektna i tehnička dokumentacija
  • da je raspoloživa odgovarajuća proizvodna oprema/materijal u odnosu na zahtjeve postavljene na građevinu i na ugovorene količine iz ugovornog troškovnika
  • da su proizvodna oprema/materijal i procesi provjereni i pod nadzorom
  • da se izgradnja može odvijati unutar postojećih uvjeta okoline
  • da će operativni procesi građenja biti vođeni na način koji osigurava ostvarenje ugovorenih zahtjeva

Nastavno na osnovne ulazne podatke, podaci vezani uz operativni proces građenja dokumentirani su u opsegu koji osigurava realizaciju svih postavljenih zahtjeva na kvalitetu i okoliš tijekom građenja. Utvrđivanje prihvatljivosti procesa pružanja usluge građenja prati se preko reklamacija Investitora.

Materijal i oprema potrebni za izvođenje radova dovoze se na mjesto izvođenja radova direktno od dobavljača. Kontrola repromaterijala vrši se na mjestu izvođenja radova, gdje se i postavlja priručno skladište.

U priručnom skladištu osigurano je čuvanje i zaštita repromaterijala. Eventualni ostatak repromaterijala dovozi se u skladište, tu se privremeno skladišti, i koristi se prilikom slijedećeg izvođenja.