Realizacija usluge građenja

Planiranje realizacije usluge građenja

TEH GRADNJA planira, razvija i nadzire procese koji su nužni za realizaciju njezinih usluga. Pri planiranju realizacije utvrđuju se slijedeći podaci:

  • ciljevi kvalitete i okoliša i zahtjevi u pogledu pojedine usluge
  • potreba za uspostavljanjem procesa, dokumentacije i osiguranje resursa potrebnih za realizaciju, a čije bi odsustvo utjecalo na kvalitetu vođenja procesa građenja
  • potrebne aktivnosti verifikacije, nadzora i kontrole koje su specifične za realizaciju usluge građenja
  • potrebne zapise
  • osposobljeno radno osoblje.

Procesi usmjereni prema Kupcu/Investitoru

Određivanje zahtjeva koji se odnose uslugu građenja

Zahtjevi koje tvrtka određuje su:

  • zahtjevi koje specificira Kupac/Investitor
  • zahtjeve koje Kupac/Investitor nije naveo, ali su bitni za njega
  • zakonski i stručni zahtjevi

Pregled zahtjeva koji se odnose na uslugu građenja

TEH GRADNJA pregledava sve zahtjeve koji se odnose na pojedinu uslugu građenja. Na tom se pregledu mora utvrditi:

  • da su zahtjevi vezani uz pojedinu uslugu građenja razumljivi i definirani
  • da je TEH GRADNJA u mogućnosti ispuniti sve utvrđene zahtjeve

Komuniciranje s Investitorom

Primjena suvremenih informatičkih i komunikacijskih tehnologija (elektronska pošta, telefon, telefaks, mobitel) omogućava jednostavnu i neprekidnu dostupnost informacija o uslugama tvrtke i njegovih partnera i dostupnost osoblja Investitoru.

Direktor potiče i razvija metode komuniciranja s Kupcem/Investitorom, težeći da od upita ili konstatiranja problema do odziva protekne što manje vremena. Pritom posebno važnima smatra povratne informacije Investitora, uključujući reklamacije i pritužbe, i uzima ih u razmatranje kod ocjenjivanja zadovoljstva Investitora i poduzimanja mjera za povećanje zadovoljstva.

Projektiranje i razvoj

Zahtjev nije primjenljiv jer tvrtka ne razvija nove proizvode i usluge.