Mrazovićeva 12 - Zagreb
  • Lokacija:Mrazovićeva 12, Zagreb
  • Investitor:Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb i Suvlasnici zgrade Mrazovićeva 12
  • Projektant:Geci d.o.o. Zagreb / glavni projektant: Edita Geci d.i.a
  • Stručni nadzor:Marijan Šegedin d.i.g.
  • Konzervatorski nadzor:Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Zagreb, Greta Bedenko d.i.a.
Sanacija uličnog pročelja i krova objekta u Mrazovićevoj 12, Zagreb