Croatia Osiguranje
  • Lokacija:Trg bana Josipa Jelačića - Praška, Zagreb
  • Investitor:Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb
  • Projektant:Interkonzalting d.o.o. / glavni projektant: Nikola Buljan d.i.a.
  • Stručni nadzor:Interkonzalting d.o.o., Ul. Grada Vukovara 43a, Davor Jakovac d.i.g.
Croatia Osiguranje - parcijalna sanacija, obnova kipova na krovu te sanacija kupole