Vitićev neboder
  • Lokacija:Laginjina 9, Zagreb
  • Investitor:Grad Zagreb
  • Projektant:Arhitektonski fakultet, Zavod za graditeljsko nasljeđe, Kačićeva 26, Zagreb / glavni projektant: mr.sc. Alan Braun, d.i.a.
  • Stručni nadzor:Gradir d.o.o., Solinska 19, Zagreb, Milan Petric, d.i.g.
  • Konzervatorski nadzor:Zrinka Paladino, d.i.a. - Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb
Sanacija i obnova pročelja i krova Laginjina 9 - Vitićev neboder, Zagreb