Stambena vila - Srebrnjak - Zagreb
  • Lokacija:Srebrnjak, Zagreb
  • Investitor:Privatni investitori
  • Projektant:Centura d.o.o. Zagreb / glavni projektant: Marko Piljek d.i.a.
  • Stručni nadzor:Cikloida d.o.o. Zagreb, Rajko Lojančić d.i.g
Rekonstrukcija i dogradnja urbane vile s vanjskim bazenom na lokaciji Srebrnjak, Zagreb