Trg žrtava fašizma
  • Lokacija:Trg žrtava fašizma, Zagreb
  • Investitor:Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
  • Projektant:Studio Elle d.o.o., Fallerovo šetalište 48, Zagreb / glavni projektant: Loredana Stunic, d.i.a.
  • Stručni nadzor:Hidroprojekt d.o.o. Zagreb, Mladen Siketić, d.i.g. i Hrvoje Rendulić
  • Konzervatorski nadzor:Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Zagreb, prof. Silvije Novak
Uređenje javnih i zelenih površina oko Doma hrvatskih likovnih umjetnika, Trg žrtava fašizma, Zagreb