Bazenski kompleks SRC Svetice
  • Lokacija:Divka Budaka 21, Zagreb
  • Investitor:Zagrebački Holding d.o.o., Ul. Grada Vukovara 41, Zagreb
  • Projektant:AG Planum d.o.o., Svetog Mateja 85, Zagreb
  • Stručni nadzor:Krapina projekt d.o.o., Antuna Mihanovića 33, Krapina
  • Izvođač radova:Zagreb Montaža d.o.o., Ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb
Izgradnja bazenskog kompleksa SRC Svetice