KD Vatroslav Lisinski
  • Lokacija:Trg Stjepana Radića 4, Zagreb
  • Investitor:Grad Zagreb
  • Projektant:Vladimir Hluchy d.i.a. - Hepta d.o.o. Zagreb
  • Stručni nadzor:Zdenko Perišić d.i.g. - Teagrad d.o.o. Zagreb
  • Konzervatorski nadzor:Vesna Matijević d.i.a. - Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb
Sanacija istočnog pročelja KD V. Lisinski