Kraljevec 43 - Zagreb
  • Lokacija:Kraljevec 43, Zagreb
  • Godina:2022
  • Namjena:Urbana vila

Projekt je izuzetno atraktivan i modernog izričaja prilagođen potrebama modernog i urbanog korisnika. Cijela građevina će se po završetku vanjskom vizurom uklopiti u postojeći podsljemenski krajobraz zbog uporabe tradicionalnih materijala kao što su kamen, drvo i prirodna žbuka, a odabirom prirodnih boja pročelja, sljubiti s okolišem.

Idejno rješenje i projekt za građevinsku dozvolu, kao i izvedbeni projekt je izradio arhitekt Boris Frgić, dipl.ing. i projektni biro CON-ar d.o.o.

Ovaj projekt je potvrđen od nadležnih stručnih službi i ishođena je lokacijska i građevinska dozvola.

Građevinska parcela je svojom istočnom stranom prislonjena na ulicu Kraljevec, tako da je osiguran kolni pristup automobila, a sa iste strane i pješački pristup do ulaza u objekt koji je u nivou ceste.

Građevina je razvedenog tlocrtnog oblika ukupnih dimenzija cca 17,30x14,75 m.

U skladu s urbanističkim propozicijama GUP-a objekt ima podrum -2, suteren -1, prizemlje, 1 kat i 2 kat. Krov je ravan, te time zadovoljava propozicije GUP-a da potkrovlje sadrži 75% površine karakteristične etaže. Objekt ima 4 stana. U podrumu i prizemlju građevine po 1 stan s izlaskom na stubište, dok se na katu i potkrovlju nalazi dvoetažni veći stan. BRP po etažama stanova za prodaju neto površine iznosi:

    Stan 1: podrum 105,15 m²
    Stan 2: suteren 124,02 m²
    Stan 3: prizemlje 136,65 m² 
    Stan 4: 1 i 2 kat 282,64 m²

Parkirališna mjesta: 2PGM/za 1 stan, dakle ukupno 6 PGM, osiguravaju se na parceli istočno od stambene građevine, uz kolni ulaz na parcelu. Parkirna površina izvest će se na travnatim rešetkama kao tzv. "zeleni parking". U pred vrtu se planira saditi manje stablašice i ukrasno grmlje. Potporni zidovi u dvorišnom dijelu obloženi su kamenom, a ostali dio parcele hortikulturno se uredio sadnjom autohtonih biljnih vrsta. Odabrane su pretežito jastučaste ukrasne vrste trava i niskog grmlja koje će omekšati stroge kvadratne forme objekta.

Obzirom da je postojeći teren na kojem se izvode radovi strm, a krajnjim zapadnim dijelom parcela završava potokom na kojem je mostić, u skladu s geomehaničkim elaboratom izvedena je zaštita građevinske jame, izvedeni su svi potporni zidovi na parceli, te osigurana stabilnost terena. 

Stan S1
Stan S2
Stan S3
Stan S4
ZAINTERESIRANI STE ZA OVU NEKRETNINU?
Kontaktirajte nas