Samostan Sv. Margarite
  • Lokacija:Pag
  • Investitor:Benediktinski samostan Sv.Margarite u Pagu, Don Jose Felicinovića 2, Pag
  • Projektant:Baština d.o.o., Zagreb
  • Stručni nadzor:Željko Kovačić d.i.a.
Radovi na uređenju stalne izložbe crkvene umjetnosti Samostana Sv. Margarite